Nowy układ scalony

Elektronika nie jest prosa. Jest bardzo skomplikowana. Żeby uprościć sobie życie elektronicy stworzyli symbole graficzne, dzięki którym każdy kto się choć trochę zna na elektronice, może odczytać wszystkie schematy różnych układów. Każdy element elektroniczny można zapisać symbolem graficznym. Zdarza się tak że jeden element może mieć kilka symboli. Obok symbolu graficznego umieszczane opisy danego elementu np.: R1, R22, C3 itp. Elementy na schemacie elektronicznym oznaczana się najczęściej pierwszymi literami nazwy narysowanego elementu i kolejnym numerem na schemacie np. dla cewki będzie to C1, C2 itd. Obok symboli umieszcza się niezbędne informacje, wartości danych elementów, tolerancja tych wartości, dopuszczalne napięcia, przy których mogą pracować, czy nazwę i typ danego elementu. Każdy nowy układ scalony analogowy czy cyfrowy który powstaje, ma przypisany nowy symbol graficzny. Do odczytywania znaczenia symboli graficznych oraz dla zrozumienia układów potrzebna jest znajomość podstawowych praw elektroniki oraz znajomość działania poszczególnych elementów elektronicznych. Bez tej wiedzy symbole graficzne i ich oznaczenia wyglądają dla przeciętnego człowieka jak egipskie hieroglify.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.