Ulepszenia w elektronice

W roku 1981 kiedy zaprezentowano nową metodę, pozwalającą na produkcję specjalizowanych układów scalonych. To była rewolucja. Powstały układ scalony okazał się rozwiązaniem stosunkowo prostym i mało kosztownym. Układy produkowane według nowej metody nazwane zostały układami ASIC (Application Specific Integrated Circuits). W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku nastąpił bardzo szybki rozwój technologii. Tak naprawdę trwa on do dnia dzisiejszego. Komputer wyprodukowany pół roku temu bardzo szybko traci swoją wartość, gdyż prawie codziennie powstają jakieś ulepszenia w elektronice. Chociaż elementy elektroniczne są stosunkowo tanie, to linia technologiczna do ich produkcji jest niezwykle droga. Kilkanaście wielkich koncernów elektronicznych na świecie zajmuje się produkcją większości elementów, pokrywając całe światowe zapotrzebowanie. Mniejsze przedsiębiorstwa najczęściej zaspokajają zapotrzebowania na elementy niestandardowe, o krótkich seriach produkcyjnych, których nie opłaca się uruchamiać wielkim producentom. W początkowych historii rozwoju elektroniki to sytuacja gospodarczo – militarna wpływała na jej kierunki rozwoju, w chwili obecnej to elektronika decyduje o przewadze militarno – gospodarczej wielu państw.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.