Zasada działanie systemu GPS.

Zasada działania niezwykle popularnego ostatnio systemu GPS jest jak się okazuje dość prosta. Polega ona generalnie na pomiarze czasu, jaki mija od dotarcia sygnału radiowego z satelitów do naszego odbiornika. W ten sposób, jeśli oczywiście znamy prędkość fali elektromagnetycznej oraz czas wysłania sygnału, dość łatwo jesteśmy w stanie wyznaczyć odległość, jaka dzieli odbiornik od krążących nad kulą ziemską satelitów.

 

Każdy satelita, dla osiągnięcia jak najdokładniejszych wyników, wyposażony jest w zegar atomowy. W ten sposób cały system jest o wiele łatwiej zsynchronizować. Konieczna jest oczywiście informacja o dokładnym układzie satelitów na nieboskłonie, a także ich teoretycznej drodze i odchyleniach od niej. Odbiorniki GPS ustalają swą odległość od satelitów, w których zasięgu się znajdują. Odbiorniki te na podstawie otrzymywanych danych potrafią dość dokładnie określić szerokość, długość geograficzną, a także wysokość elipsoidalną. Mogą również podać swym użytkownikom aktualny czas GPS, co czynią z niezwykle dużą dokładnością.