Cięcie i wiercenie w betonie – wiercenie betonu, diamentowe cięcie betonu

Diamentowe cięcie betonu jest najczęściej wykonywane przy użyciu specjalistycznych wiertnic. Ich zastosowanie jest podobne do wiertnic udarowych, jednak działają na zupełnie innych zasadach. Dzięki temu wiercenie betonu odbywa się bezwstrząsowo. Oznacza to, iż wykonywane w ten sposób prace nie zakłócają życia ewentualnych mieszkańców danego obiektu, jak również nie narażają konstrukcji tegoż obiektu na uszkodzenia. Dodatkowo wiertnice diamentowe emitują hałas o bardzo niskim natężeniu.

 

Cięcie i wiercenie w betonie niewątpliwie wymaga użycia ciężkiego sprzętu, technika diamentowa natomiast pozwala uniknąć jego zastosowania. Stosuje się ją głównie do wiercenia otworów pod szyby wentylacyjne, czy na przykład instalacje wodne. Jest to bardzo nowoczesna i innowacyjna technika wykonywania robót budowlanych. Coraz więcej jednak firm w Polsce oferuje swoje usługi w tym zakresie. Specjalistyczne wiertnice to jednak sprzęt kosztowny i wymagający systematycznego serwisowania, dlatego wybór wykonawcy prac nie powinien być przypadkowy. Z pewnością warto zrobić rekonesans rynku, porównać sprzęt i ceny poszczególnych przedsiębiorców.