Komputer

Komputer, programowany automat do przetwarzania informacji. K. realizuje następujące podstawowe funkcje: 1. przyjmowanie (wczytywanie) danych; 2. opracowywanie (przetwarzanie — obliczanie) tych danych wg zaprogramowane go algorytmu (procedury); 3. wydawanie wyników (drukowanie, perforowanie, wyświetlanie na ekranie);[…]

Kontynuuj czytanie …