Cybernetyka ekonomiczna

Cybernetyka ekonomiczna: 1. zastosowanie metod matematycznych do zagadnień ekonomicznych, a zwłaszcza do planowania i zarządzania; 2. zastosowanie cybernetyki — w ścisłym tego stówa znaczeniu — do zagadnień ekonomicznych. Cybernetyka zajmuje się funkcjonowaniem układów złożonych z elementów wzajemnie ze sobą sprzężonych, a zwłaszcza zaś sterowaniem i regulacją tego rodzaju układów. Ponieważ zarówno gospodarka narodowa jako całość, jak i mniejsze jej elementy (gałęzie, zjednoczenia, przedsiębiorstwa itp.) stanowią układy składające się z powiązanych ze sobą części, istnieje możliwość i celowość zastosowania aparatury cybernetycznej do zagadnień ekonomicznych. C.e. w węższym znaczeniu odgrywa dużą rolę w gospodarce planowej. Jest ona stosunkowo młodą dziedziną wiedzy, znajdującą się w stadium szybkiego rozwoju.