Czym różni się badanie szczelności zbiorników od badania szczelności zaworów?

Szczelność elementów instalacji przemysłowych to kluczowy czynnik wpływający na bezpieczeństwo oraz efektywność procesów. W związku z tym, zarówno zbiorniki jak i zawory są regularnie poddawane badaniom szczelności. Czym jednak różni się badanie szczelności zbiorników od badania szczelności zaworów?

Różnice pomiędzy badaniem szczelności zbiorników i zaworów

Badanie szczelności zbiorników polega na sprawdzeniu, czy w ich konstrukcji nie występują żadne nieszczelności, które mogłyby prowadzić do wycieku substancji przechowywanych wewnątrz. Zawory natomiast są elementami armatury przemysłowej służącymi do regulacji przepływu substancji – cieczy, gazów czy pary wodnej – poprzez częściowe lub całkowite zamknięcie przepływu.

Metody kontroli szczelności stosowane w badaniu zbiorników

W przypadku badania szczelności zbiorników można wyróżnić kilka podstawowych metod kontrolnych:

  • Metoda ciśnieniowa – polega na wprowadzeniu do wnętrza zbiornika określonego medium, zwykle gazu czy cieczy, pod określonym ciśnieniem. Następnie obserwuje się zmiany ciśnienia wewnątrz zbiornika – jeśli po upływie określonego czasu ciśnienie utrzymuje się na stałym poziomie, możemy uznać, że badanie przebiegło pomyślnie.
  • Metoda próżniowa – polega na wytworzeniu próżni wewnątrz zbiornika, a następnie obserwacji ewentualnego napływu powietrza do jego wnętrza. Jeśli powietrze przedostaje się do zbiornika, oznacza to występowanie nieszczelności.
  • Metoda ultradźwiękowa – stosowana jest najczęściej w przypadku zbiorników narażonych na korozję. Za pomocą specjalnych urządzeń generujących fale ultradźwiękowe sprawdza się grubość ścianek zbiornika oraz ewentualne ubytki spowodowane korozją.

Procedury wykrywania nieszczelności zaworów

Badanie szczelności zaworów również może być realizowane przy użyciu różnych metod, takich jak:

  • Metoda ciśnieniowa – polega na poddaniu zaworu próbie ciśnienia określonego medium, a następnie obserwacji ewentualnych wycieków.
  • Metoda próżniowa – podobnie jak w przypadku zbiorników, wykorzystuje się próżnię do wykrycia nieszczelności zaworu. Jeśli podczas utrzymania próżni powietrze przedostaje się przez zawór, oznacza to jego nieszczelność.
  • Metoda dymu – polega na wprowadzeniu do systemu rur dymu, który ma za zadanie uwidocznić ewentualne wycieki gazów czy cieczy przez zawory. Jeśli dym przedostaje się na zewnątrz, oznacza to występowanie nieszczelności.