Honowanie cylindra jako przykład obróbki wykańczającej

Honowanie nazywane jest również szlifowaniem krzyżowym i jest jednym z niezwykle precyzyjnych sposobów obróbki wykańczającej. Proces ten przeprowadzany jest na różnych elementach za pomocą specjalnych maszyn. Jest to jedna z najnowocześniejszych technologii obróbki powierzchniowej metali, która zapewnia niezwykle precyzyjne efekty. Na czym więc poleca honowanie cylindrów, a także jakie są zalety tego zabiegu? Sprawdźmy.

Na czym polega honowanie cylindrów?

Honowanie cylindrów to wykańczający proces obróbczy, który ma na celu bardzo dokładne szlifowanie krzyżowe powierzchni detali. Dzięki temu staje się ona niezwykle równa i pozbawiona wszelkich wad produkcyjnych, takich jak mikropęknięcia, rysy, odkształcenia czy nierówności. Zabieg ten polega na usunięciu za pomocą specjalnej, diamentowej osełki nadmiaru materiału w celu uzyskania określonych wymiarów, średnicy i gładkości detalu.

W tym celu wykorzystywane są tzw. honownice, których model dostosowywany jest do rodzaju obrabianego elementu. Honowanie cylindrów odbywa się na honownicach numerycznych, czyli sterowanych cyfrowo, dzięki czemu cały proces przebiega zgodnie z zaprogramowanymi wcześniej parametrami.

Zalety honowania cylindrów

Zalet honowania cylindrów jest wiele, a spośród nich najważniejszą jest możliwość uzyskania najwyższej możliwej dokładności wymiarowej obrabianych detali. Proces ten pozwala wyeliminować wszelkie wady i błędy geometrii na powierzchni elementów, takie jak:

  • owalności,
  • krzywizny osi,
  • rysy,
  • stożkowatości,
  • falistości.

Ponadto honowanie cylindrów pozwala nadać ich powierzchni strukturę siatki honowniczej, która jest niezbędna m.in. do równomiernego rozprowadzania i utrzymywania oleju, co z kolei umożliwia uniknięcie nadmiernego tarcia podczas pracy.

Kiedy wykonuje się honowanie cylindrów?

Wszelkimi procesami obróbczymi powinny zajmować się wyłącznie profesjonalne firmy, takie jak Jurgal, które posiadają odpowiednie narzędzia, wiedzę i doświadczenie. Elementy te są niezbędne do przeprowadzenia honowania cylindrów w poprawny sposób. Proces ten wykonuje się między innymi:

  • po przeprowadzeniu wstępnej obróbki,
  • po wierceniu i toczeniu,
  • w celu zlikwidowania naprężeń powierzchniowych,
  • w celu efektywnej regeneracji elementów.

Co istotne, zabieg ten może być przeprowadzany także dla innych detali. Poza cylindrami honowaniu podlegają również tuleje, rury, korpusy i otwory.