W jaki sposób działają detektory gazowe?

Ulatniający się z nieszczelnej instalacji gaz stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia osób przebywających na terenie danego budynku. Większe stężenie wspomnianej substancji w powietrzu może doprowadzić do wybuchu. W celu zmniejszenia ryzyka zaistnienia takiego zdarzenia stosuje się odpowiednio dobrane detektory gazowe. Sprawdź, czym charakteryzują się te urządzenia oraz od czego zależy skuteczność ich działania.

Czym wyróżniają się detektory gazu?

Detektorami gazowymi najczęściej nazywa się niewielkie urządzenia odpowiadające za systematyczne kontrolowanie stężenia niebezpiecznych związków chemicznych w powietrzu. Po stwierdzeniu zbyt dużej ilości tego rodzaju substancji czujnik emituje głośny dźwięk alarmowy ostrzegający znajdujące się w pobliżu osoby o grożącym im niebezpieczeństwie. Detektory udostępniane przez takie firmy, jak serwis aparatów tlenowych AGPOL z Torunia, znajdują powszechne zastosowanie zarówno w domowych kuchniach, jak i różnego rodzaju zakładach produkcyjnych. Zazwyczaj montuje się je w pobliżu instalacji, przymocowując je nad drzwiami, otworami wentylacyjnymi bądź oknami. Przy wyborze odpowiedniego modelu warto zwrócić uwagę na wilgotność i temperaturę powietrza panującą w danym pomieszczeniu, a także sposób przedstawiania wyników przez dane urządzenie i możliwość ich archiwizowania. Detektory zazwyczaj dzieli się na modele jednogazowe i wielogazowe. Te pierwsze wykrywają obecność tlenku węgla i siarkowodoru w powietrzu. Drugie natomiast poza wyżej wymienionymi gazami monitorują też stężenie dwutlenku węgla, dwutlenku azotu oraz dwutlenku siarki w powietrzu.

Mechanizm działania czujników gazowych

Najważniejszym elementem każdego detektora gazowego jest sensor. W większości przypadków jest to model elektrochemiczny, wyprodukowany z dwutlenku cyny. Wspomniany półprzewodnik po wejściu w reakcję z ulegającym utlenieniu gazem modyfikuje właściwości przewodzenia prądu elektrycznego. W takiej sytuacji detektory gazowe BW Gasalert i inne modele dokonują automatycznego pomiaru stężenia rozmaitych szkodliwych substancji, np. tlenku węgla, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki w powietrzu. Przekroczenie określonych norm skutkuje poinformowaniem użytkowników o tym fakcie za pomocą sygnału dźwiękowego, a czasem także świetlnego.