Certyfikaty energetyczne, wentylacja mechaniczna we Wrocławiu

W ostatnim czasie coraz częściej mówi się o konieczności ubiegania się o świadectw energetyczne i przeprowadzanie audytów energetycznych. Czym są certyfikaty energetyczne i o czym one mówią przeciętnemu Kowalskiemu? Certyfikat ten mówi o jakości budynku z punktu widzenia zużycia energii. Na ostateczny wynik wpływa wiele czynników, poczynając od użytych materiałów, izolacji, sprawność wszystkich instalacji, w tym wentylacja mechaniczna.

 

Konieczność ubiegania się o certyfikat energetyczny wprowadziła Dyrektywa Parlamentu Europejskiego z roku 2002, a od roku 2007 to wymaganie pojawiło się w polskich przepisach prawa budowlanego. Certyfikat energetyczny jest ważny przez 10 lat od daty wykonania o ile w budynku nie została przeprowadzana żadna termomodernizacja, jak wymiana okien, instalacji grzewczej lub izolacji. Po remontach zarządca obiektu winien przygotować budynek do ponownego audyt. Kto może wydać certyfikat? Wykonać go może specjalista z branży architektonicznej, budowlanej, który posiada upoważnienie do wykonywania tego typu czynności. Wrocław posiada bogatą bazę firm świadczących tego typu usługi.