Jakie transformatory stosuje się w pomieszczeniach medycznych?

Zapewnienie właściwych parametrów napięcia elektrycznego ma decydujące znaczenie dla prawidłowego działania aparatury medycznej. Dlatego w celach medycznych używa się specjalistycznych transformatorów, które gwarantują stabilną i bezpieczną pracę urządzeń elektronicznych. Przeczytaj, jakie transformatory stosuje się w pomieszczeniach medycznych.

Dlaczego stosowanie transformatorów w pomieszczeniach medycznych jest ważne?

Jakość zasilania urządzeń pozwala na skuteczne i bezpieczne prowadzenie procedur medycznych oraz monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych pacjentów. Należy podkreślić, że skomplikowana i wyrafinowana technologicznie aparatura medyczna podatna jest na zakłócenia, a także zmiany parametrów prądu zasilającego. Dlatego w obiektach medycznych do utrzymania właściwej jakości napięcia i zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa stosuje się najczęściej transformatory separacyjne. Są to urządzenia elektryczne produkowane przez firmy o rozbudowanym know-how, takie choćby jak producent transformatorów Inducto ze Szczecina, który oferuje również dławiki sieciowe trójfazowe i silnikowe, cewki powietrzne oraz transformatory jednofazowe i trójfazowe.

Czym charakteryzują się transformatory separacyjne?

Transformatory separacyjne medyczne zapewniają galwaniczne oddzielenie urządzeń od sieci elektroenergetycznej. Dzięki temu gwarantują pełne bezpieczeństwo pacjentów i chronią aparaturę przed uszkodzeniem. Dostarczają aparaturze medycznej napięcie elektryczne o znakomitej jakości i stabilności. Transformatory separacyjne dostępne są zarówno jako urządzenia 1-fazowe, jak i transformatory 3-fazowe.

Najlepsi producenci projektują transformatory separacyjne zgodnie z normą PN/EN 61558-2-15:2011, co pozwala na stosowanie ich do zasilania medycznych urządzeń o stopniu ochrony IP00 i IP23. Transformatory medyczne wyposażone są w czujniki temperatury PT100 wraz z wyprowadzeniami na zaciski, a także w elektrostatyczne ekrany, które umieszczone są między uzwojeniem pierwotnym a wtórnym. Spełniają przez to wszystkie wymagania dotyczące zasilania pomieszczeń grupy 2 w układzie sieci IT. Warto również zaznaczyć, że urządzenia produkowane przez wspomnianą firmę Inducto, charakteryzują się bardzo niska awaryjność i mogą pracować pod dużymi obciążeniami.