Jak organizowany jest ruch podczas remontu?

Przy każdej zmianie w ruchu drogowym niezbędne jest przygotowanie tak ważnego dokumentu technicznego, jakim jest projekt organizacji ruchu Warszawa. Jest to niezwykle istotne, ponieważ prawidłowe oznakowanie drogi (nawet podczas krótkiego remontu) wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo budowlańców, pieszych oraz kierowców korzystających z danego odcinka drogi.

Podczas remontu dróg niezbędne jest stworzenie tak zwanego projektu tymczasowej organizacji ruchu. Dokument ten powinien obejmować wszelkie ewentualne zagrożenia, które mogą wystąpić na danej drodze. W przygotowywanym planie uwzględnić należy ograniczenia ruchu, metody oznakowania, a także zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót.

Wytyczne dotyczące przygotowania projektu organizacji ruchu stworzone zostały przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, każdy dokument techniczny musi być tworzony zgodnie z nimi. Teoretycznie można przygotować taki projekt samodzielnie, jednak wymagana jest znajomość przepisów, poza tym zajęłoby to bardzo dużo czasu, dlatego warto zlecić to profesjonalnej firmie, która na dodatek dysponuje również odpowiednim oznakowaniem do wypożyczenia.

Prowadzony remont należy odpowiednio zabezpieczyć. GDKKiA rekomenduje umieszczenie znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej. Niezbędni będą także właściwie wyszkoleni pracownicy kierujący ruchem wahadłowym. Coraz częściej stosuje się także system Mini Guard zakładający całkowite odgrodzenie pasa ruchu od remontowanego odcinka.

Miejsce prowadzenia robót zabezpieczyć można także umieszczając tymczasowe progi zwalniające. Tego typu “przeszkoda” wymusi na kierowcach zmniejszenie prędkości jazdy. Są jednak znacznie mniejsze od progów stacjonarnych, a do tego nie “wybijają” auta. Poza tym niezwykle ważne będzie prawidłowe oznakowanie miejsca remontu.

Jeśli remont drogi wymaga wprowadzenia ruchu wahadłowego można ustanowić odpowiedzialnego za to pracownika lub wprowadzić tymczasową sygnalizację świetlną (tak zwaną wahadłową). Sygnalizacja taka składa się z dwóch sygnalizatorów zsynchronizowanych ze sobą albo za pomocą kabla, albu nowoczesnych zegarów kwarcowych, które są wbudowane w urządzenie. Światła mogą być też zamontowane na ruchomych wózkach, co czyni je całkowicie mobilnymi.