Co to jest woltomierz? Woltomierz idealny. Urządzenie pomiarowe

Co to jest woltomierz? Słowo dobrze znane, ale czy każdy wie co oznacza. Woltomierz jest to przyrząd pomiarowy, wykorzystywany jest do pomiaru napięcia elektrycznego (jednostka napięcia wolt). Jest włączany równolegle do obwodu elektrycznego. Idealny woltomierz posiada nieskończenie dużą rezystancję wewnętrzną. W związku z tym oczekuje się pomijanie małego poboru prądu przez cewkę pomiarową. Woltomierz posiada dwie cewki, ruchomą i nieruchomą, które połączone są szeregowo.

co to jest woltomierz?

Rozróżniamy woltomierze: magnetoelektryczne, elektromagnetyczne, elektrodynamiczne, elektrostatyczne, cyfrowe
Ogóle działanie polega na oddziaływaniu pola magnetycznego, wytworzonego przez prąd płynący przez cewkę, nawiniętą na część ruchomą miernika, na stałe pole magnetyczne, w którym znajduje się cewka.

woltomierz idealny

Idealny woltomierz jest przyrządem o nieskończenie dużej rezystancji i nie płynie przez niego żaden prąd. Woltomierz idealny włączamy do układu równolegle, podłączając jego dwa zaciski wejściowe do punktów, pomiędzy którymi chcemy zmierzyć napięcie.
A więc teraz już każdy wie co to jest woltomierz, woltomierz idealny.