Gdzie stosuje się instalacje kogeneracji?

Kogeneracja to technologia równoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. W porównaniu z rezultatami oddzielnego przebiegu tych procesów, kogeneracja zapewnia wyższą efektywność energetyczną i zmniejsza zużycie paliw. Sprawdź, gdzie najczęściej stosuje się instalacje kogeneracji.

Jakie są główne zalety kogeneracji?

Istotą kogeneracji jest jednoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej. Zgodnie z teorią, proces ten powinien odbywać się w jednym miejscu, co eliminuje konieczność przesyłania. To filozofia uzasadniona potrzebą uzupełnienia źródeł OZE efektywnym spalaniem paliw o niższej emisyjności, takich jak:

  • gaz ziemny,
  • biogaz,
  • propan-butan,
  • biomasa.

Układ kogeneracyjny, określany też angielskim skrótem CHP (Combined Heat & Power), ma wiele zalet. Wśród nich i taką, że energia produkowana w ten sposób jest bardziej przyjazna środowisku, choć w tej dziedzinie prym wiodą OZE. Ważna przewaga kogeneracji nad odnawialnymi źródłami energii wynika z faktu, że skuteczność OZE zależy od czynników, na które nie mamy wpływu, takich jak wiatr czy poziom nasłonecznienia. Natomiast instalacje kogeneracji dają gwarancję wymaganych dostaw energii elektrycznej i ciepła, przy relatywnie niskiej emisji zanieczyszczeń, redukując jednocześnie koszt ich pozyskania.

O czym pamiętać wybierając instalacje kogeneracji?

Instalacje kogeneracji zapewniają przedsiębiorstwom bezpieczeństwo i ciągłość pracy, dzięki produkowaniu energii na terenie zakładu. Ponadto minimalizują ryzyko strat, wynikających z zakłóceń dostaw energii spowodowanych awariami sieci. Dobierając instalacje kogeneracji, należy dążyć do jej maksymalnego i efektywnego wykorzystania. Trzeba też wziąć pod uwagę, że inwestycja w jednostki kogeneracyjne wymaga zintegrowania oraz automatyzacji źródeł energii całego przedsiębiorstwa. Dlatego decydując się na to rozwiązanie, warto skorzystać z doświadczenia i wiedzy specjalistycznych firm instalacji przemysłowych, takich jak np. Tapi sp. z o.o. z Gdańska.

Na zakończenie warto dodać, że technologia kogeneracji sprawdza się także w budynkach mieszkalnych, szpitalach i obiektach sportowych, np. na basenach. Pamiętajmy jednak, aby inwestycję poprzedzić dokładną analizą zapotrzebowania obiektu na ciepło i prąd, co pomoże w wybraniu optymalnej instalacji.